Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: GMP - Dizajn: DEA 8,0 x 19
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
BMW 5/112 30 66,7
00329272
BMW 5/112 30 66,7 - Prednja os
00329267VA
MINI 5/112 30 66,7
00329272