Izberite sedaj certifikat in uporabno dov. za vaše vozilo
Proizvaj.: TOMASON - Dizajn: TN23 9,5 x 20 Uporab. dovol.
Proizv. vozila Razmerje vijakov ET vrednost Sred. luknja Certif.
AUDI 5/112 22 66,6
00312190
AUDI 5/112 35 66,6 - Zadnja os
00312017HA
AUDI 5/112 35 66,6
00312191
BMW 5/112 35 66,7 - Zadnja os
00312047HA
BMW 5/120 30 72,6 - Zadnja os
00312023HA
BMW 5/120 45 72,6 - Zadnja os
00312025HA
MERCEDES 5/112 22 66,6
00312190
MERCEDES 5/112 35 66,6
00312191
MERCEDES 5/112 35 66,6 - Zadnja os
00312017HA
MERCEDES 5/112 45 66,6 - Zadnja os
00312019HA
PORSCHE 5/112 22 66,6 - Zadnja os
00312013HA
PORSCHE 5/112 22 66,6
00312190